Ужице настанак и развој

Стална поставка отворена 1995. године у другој згради Музеја презентује настанак и развој ужичког краја од праисторије, антике, средњег и новог века, до савремене историје. Изложено је преко 1400 експоната из свих музејских збирки (археологије, етнологије, историје и историје уметности).

Аутори поставке: мр Љиљана Мандић, Милоје Мандић, Боса Росић, Радивоје Папић, Љубица Мацура, Десанка Дрндаревић и Мара Алексић. Идејно решење поставке: Ранко Финдрик, архитекта Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда.

Сазнајте више

Ужичка република 1941.

Стална музејска поставка „Раднички батаљон и борба на Кадињачи“ отворена је 24. септембра 1984. године. Изложба се састоји из три целине.

У првом, уводном делу, приказана је ситуација у Европи и Југославији у јесен 1941. године са посебним акцентом на догађаје у западној Србији, односно Ужичкој републици.

Централни део поставке састоји се из две целине. У првој је презентована грађа о формирању партизанских радионица и чета Радничког батаљона, а у другој је представљена највећа борба у току прве непријатељске офанзиве – борба на Кадињачи која се догодила 29. новембра 1941.

Сазнајте више

ПАРТИЗАНСКА ФАБРИКА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ УЖИЦЕ 1941

По уласку партизанских снага у Ужице, 24. септембра 1941. год. организована је производња у предратној Фабрици оружја и муниције у Крчагову. У том периоду, била је то једина фабрика у окупираном делу Европе где се производило оружје за борбу против фашизма.

Машине једног дела муницијског одељења и алатница смештене су у подземне просторије изграђене непосредно пред почетак Другог светског рата за потребе трезора Народне банке Краљевине Југославије.

Партизанска фабрика оружја и муниције радила је до 22. новембра 1941. када се догодила трагична експлозија у којој је изгинула читава смена радника и цивила затечених у склоништу.

Сазнајте више

ИСТОРИЈА НАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У УЖИЦУ ОД 1928. ДО ДАНАС

Стална поставка Народног музеја Ужице, отворена 2006. године. Ова изложба представља у мањој мери концепцијски измењену изложбу Привредног музеја „Први партизан“, отворену у фабричком кругу 1990. године, а демонтирану 2002. године (због распада СОУР-а „Први партизан“). Садашња поставка приказује само историју Наменске производње.

Аутори и сарадници поставке: Јелена Ристановић, Стево Симовић, Радивоје Папић, Михаило Топаловић, Звонко Шостар и Драган Томановић.

Сазнајте више

Легат сликара Михаила Миловановића

Легат сликара Михаила Миловановића (Гостиница, 1879 – Ужице, 1941), отворен је 2003. год. у Народном музеју Ужице. Фонд Легата створен је откупом и поклоном уметниковог сина Момчила Миловановића и других дародаваца, a део предмета је из збирки Народног музеја Ужице. Легат презентује уметничку и личну заоставштину Михаила Миловановића, првог академског сликара из ужичког краја, ратног сликара у ослободилачким ратовима Србије 1912–1918. године и скулптора.

Миловановићев реализам, са елементима импресионизма, сецесије, експресионизма и симболизма чини стилски и жанровски разнородан опус.

Сазнајте више

ЛАПИДАРИЈУМ АНТИЧКИХ СПОМЕНИКА

Део епиграфске збирке НМУ, изложен у лапидаријуму припада периоду од друге половине II до прве половине IV века. Споменици потичу са територије Oпштина Косјерић, Пожегa, Ужицe, Новa Варош и Пријепољe.

У античком периоду територија на којој су нађени ови антички споменици улазила је у границе источне провинције Далмације.

У лапидаријуму су изложена 23 надгробна споменика (ципуси, коцке и стеле), жртвеници, слободне фигуре лавова, коринтски капител и фрагменти мермерних античких стубова.

Сазнајте више