Запослени


Славица Стефановић, музејски саветник, дипломирани економиста, директор (biografija)

Одељење етнологије:
Дијана Ристовић, музејски саветник, етнолог (biografija)  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милодарка Ђајић, кустос, етнолог (biografija >>)
Ивана Тодоровић, виши кустос, етнолог-антрополог (biografija >>) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одељење историје уметности:
Катарина Доганџић-Мићуновић, виши кустос, историчар уметности (biografija)          e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одељење историје:

Станојка Миливојевић, музејски саветник, историчар  (biografija >>)
Невена Пантић, виши кустос, етнолог-антрополог  (biografija >>)

Одељење за документацију:
Загорка Милићевић, кустос, етнолог-антрополог (biografija >>)

Марко Ђурић, кустос, историчар уметности (biografija), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зоран Домановић, фотограф (biografija >>)

Одељење за конзервацију:
Мира Ћуковић, конзерватор- рестауратор (biografija )
Драган Томановић, виши конзерватор, сликар-рестауратор (biografija >>)
Маријана Николић, конзерватор, сликар-рестауратор (biografija)  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба општих послова:
Биљана Божић, шеф рачуноводства, дипломирани економиста, е-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (biografija >>)
Милица Деспотовић, секретар, дипломирани економиста (biografija >>)
Милеса Ђурић, административни референт (biografija >>)

Помоћне службе:

Васић Милован, чувар
Васић Мирјана, хигијеничар
Матовић Ивица, чувар
Милутиновић Жељко, чувар
Минић Обрен, чувар
Минић Стоја, хигијеничар
Радовић Миленко, чувар


You are here: Насловна Personnel

M. C. Kadinjača

Jokanovica house

Hydroelectric power plant

Завичајни музеј Н.В.