Запослени

Никола Гогић, директор, дипломирани економиста (biografija >>)
Славица Стефановић, музејски саветник, дипломирани економиста, руководилац Меморијалног комплекса Кадињача (biografija)

Одељење археологије:
мр Љиљана Мандић, музејски саветник, археолог (biografija >>)

Одељење етнологије:
Дијана Ристовић, музејски саветник, етнолог (biografija)  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Милодарка Ђајић, кустос, етнолог (biografija >>)
Ивана Тодоровић, виши кустос, етнолог-антрополог (biografija >>) e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одељење историје уметности:
Катарина Доганџић-Мићуновић, виши кустос, историчар уметности (biografija)          e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одељење историје:

Радивоје Папић, музејски саветник, историчар (biografija)

Станојка Миливојевић, музејски саветник, историчар  (biografija >>)
Невена Пантић, виши кустос, етнолог-антрополог  (biografija >>)

Одељење за документацију:
Загорка Милићевић, кустос, етнолог-антрополог (biografija >>)

Марко Ђурић, кустос, историчар уметности (biografija), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зоран Домановић, фотограф (biografija >>)

Одељење за конзервацију:
мр Драган Димић, саветник-конзерватор, академски сликар (biografija >>)
Мира Ћуковић, конзерватор- рестауратор (biografija )
Драган Томановић, виши конзерватор, сликар-рестауратор (biografija >>)
Маријана Николић, конзерватор, сликар-рестауратор (biografija)  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба општих послова:
Биљана Божић, шеф рачуноводства, дипломирани економиста (biografija >>)
Милица Деспотовић, секретар, дипломирани економиста (biografija >>)
Милеса Ђурић, административни референт (biografija >>)

Помоћне службе:

Васић Милан, чувар
Васић Милован, чувар
Васић Мирјана, хигијеничар
Васић Славољуб, чувар
Деспотовић Мира, хигијеничар
Јовичић Драган, домар
Мандић Милојка, хигијеничар
Матовић Ивица, чувар
Милутиновић Жељко, чувар
Минић Обрен, чувар
Минић Стоја, хигијеничар
Радовић Миленко, чувар
Словић Драган, чувар
Цветковић Благоје, чувар

You are here: Насловна Personnel

M. C. Kadinjača

Jokanovica house

Hydroelectric power plant

Завичајни музеј Н.В.