O музеју

Прва зграда НМУ са перголом у периоду 1953-1961. год.Народни музеј Ужице (НМУ), регионални je музеј надлежан за територију осам општина Златиборског округа (Ужице, Бајину Башту, Косјерић, Пожегу, Ариље, Чајетину, Нову Варош и Сјеницу). Формиран је 12. јула 1946. год., најпре као Музеј устанка 1941. Решењем Народног одбора Титово Ужице од 29. априла 1963. год. основан је Народни музеј, у чији су састав ушли Музеј устанка 1941. и Завичајни музеј, чија се збирка постепено формирала. Одлуком СИЗ-а културе, а на предлог друштвено-политичких организација града, Народном музеју је 22. јуна 1979. год. пренет на управљање и коришћење спомен-комплекс на Кадињачи. Од 1. јануара 1991. до 21. октобра 2002. год. споменик Кадињача пословао је као самостална установа. Поново улази у састав НМУ 2002. год.  

НАСТАВИ ЧИТАЊЕ...

Изложба слика професора Вјекослава Ћетковића

У четвртак, 10. октобра 2013. године у Народном музеју Ужице биће представљена монографија "Видео сам" и отворена изложба слика професора Вјекослава Ћетковића. 

Изложба слика из збирке „Надежда и савременици“ уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак

У среду , 9. октобра 2013. године у 13,00 часова, у Другој згради Народног музеја Ужице, у оквиру прославе Дана града Ужица, отворена је ИЗЛОЖБА СЛИКА ИЗ ЗБИРКЕ НАДЕЖДА И САВРЕМЕНИЦИ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК.

 Изложба ће бити отворена до 4. новембра 2013. године.

   

 Надежда и савременици

          Збирка Надежда и савременици је прва збирка настала у фонду Уметничке галерије "Надежда Петровић". Формирана је од слика Надежде Петровић и разних аутора - њених савременика из колекције Одељења Уметничке галерије основаног крајем педесетих година у оквиру Народног музеја у Чачку. Оснивањем Уметничке галерије "Надежда Петровић" (1961. године), слике из тог одељења су пренете у галеријско власништво чиме је Галерија стекла свој основни фонд. 

          Збирку Надежда и савременици, смештену у временски оквир 1900 – 1950. године, чине слике Надежде Петровић и слике њених савременика, у овом случају аутора рођењем или уметничким стварањем блиских времену стваралаштва Надежде Петровић. Поред Надеждиних слика акценат је на радовима уметника који своја уметничка опредељења и стваралачку зрелост достижу у годинама између два светска рата и ауторима који у наведеном периоду тек започињу свој уметнички опус. Историјски и уметнички гледано, у збирци су заступљени аутори који су на почетку прошлог века били иницијатори промена и језгро српске модерне. Чињенице да се већина њих школовала у Минхену и да им је основна преокупација третирање проблема светлости као уплив идеја француског пленера и импресионизма, може допринети одређеној јединствености погледа на збирку,  али ипак стоји да аутори заступљени у овој збирци припадају различитим правцима и поетикама, да су дела тематски разнородна,  настајала у различитим периодима прве половине прошлог века, што је и условило њену стилску хетерогеност. Физиономија збирке се може одредити самим скупом репрезентативних аутора заступљених у њој и, свакако, критичким расветљавањем и давањем вредносних судова на основу сагледавања појединачних радова. Без обзира на један фрагментаран приказ и преглед аутора, идеја и остварења модерног српског сликарства прве половине 20. века, могу се сагледати најбитнији правци и уметничка проблематика тог времена.

          Збирку чини 48 слика од 25 аутора. Најзначајнији аутор у збирци свакако је Надежда Петровић. Разбијањем строге композиционе шеме, снажним колоритом и густом пастуозном фактуром превазишла је традиционални академизам и српску уметност увела у савремене европске токове (импресионизам, експресионизам, фовизам). Поред Надеждиних слика ту су радови великих имена српске ликовне сцене прве половине 20. века, поред осталих: Никола Бешевић, Бета Вукановић, Ана Маринковић, Живорад Настасијевић, Лепосава Бела Павловић, Васа Поморишац, Иван Радовић, Боривоје Стевановић, Видосава Ковачевић, Сава Шумановић... У првом реду они аутори који су носиоци значајних промена у нашем сликарству, а пре свега увођење слободније форме, композитне варијације, дочаравање сугестивне атмосфере и снажна колористичка акцентовања. Они су истовремено и репрезенти нових уметничких идеја донетих са студија из Минхена и Париза – експресионизма, импресионизма, пленеризма, конструктивизма, симболизма, сецесије, интимизма, поетског реализма...

У изложбеном простору ужичког музеја представљено је 15 аутора са 22 рада. Овај  избор указује на водеће ауторе, главне смерове и дометe српског сликарства на почетку прошлог века, истовремено афирмишући напоре Народног музеја Ужице и Уметничке галерије „Надежда Петровић“ на презентацији српске уметничке сцене прве половине 20. века и њиховој мисији на ширењу опште културне, просветитељске и едукативне мисије.    

Мирјана Рацковић

  nadezda i savremenici.jpg nadezda petrovic gracanica.jpg sa otvaranja izlozbe sl.1.jpg sa otvaranja izlozbe sl.2.jpg

 

        

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци: Извођење електро радова у згради Народног музеја Ужице

Додељује се уговор о јавној набавци: Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу, понуђачу д.о.о. "Елзидинжењеринг" Ужице, ул. Николе пашића бр. 50, са понуђеном ценом од 1.859.505 динара без ПДВ-а, односно 2.231.406 динара са ПДВ-ом, роком важења 60 дана, роком за завршетак радова од 25 календарских дана, гарантним роком за изведене радове од 2 године, као понуђачу са најнижом понуђеном ценом. 

  001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg  

Изложба Бојана Новаковића "СЛИКЕ"

У организацији Народног музеја Ужице, у простору Јокановића куће, 11. септембра у 19 часова, отвара се изложба Бојана Новаковића под називом СЛИКЕ. Изложба ће бити отворена до 26. септембра 2013. године.

Бојан Новаковић је рођен 26.7.1979. године, дипломирао на Академији уметности у Новом Саду, одсек сликарство 2002. године, магистрирао на Академији уметности у Новом Саду, одсек сликарство 2005. године и тренутно је у запослен на Академији уметности у Новом Саду као виши стручни сарадник.

slike bojan novakovic.jpg

Ви сте овде: Насловна

Кадињача

Јокановића кућа

Хидроелектрана

Завичајни музеј Н.В.