Монографска издања Народног музеја Ужице су претежно ужестручна научна дела везана за Златиборски округ.

Попис учесника у Првом светском рату 1914-1918.
др Милић Радовић, Станојка Миливојевић, Данило Станојевић
Античке некрополе југозападне Србије
Љиљана Мандић
Ужичка република
Радивоје Папић