Монографска издања Народног музеја Ужице су претежно ужестручна научна дела везана за Златиборски округ.

Античке некрополе југозападне Србије
Љиљана Мандић
Ужичка република
Радивоје Папић