Ужице настанак и развој

Стална поставка отворена 1995. године у другој згради Музеја презентује настанак и развој ужичког краја од праисторије, антике, средњег и новог века, до савремене историје. Изложено је преко 1400 експоната из свих музејских збирки (археологије, етнологије, историје и историје уметности).

Аутори поставке: мр Љиљана Мандић, Милоје Мандић, Боса Росић, Радивоје Папић, Љубица Мацура, Десанка Дрндаревић и Мара Алексић. Идејно решење поставке: Ранко Финдрик, архитекта Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда.

Сарадници: Драган Димић и Зоран Домановић