Запослени

Славица Стефановић

Дипл. економиста, музејски саветник, директор

slavicastefanovic@nmuzice.org.rs

Кустоси

Горан Новаковић

Дипл. историчар, виши кустос

gorannovakovic@nmuzice.org.rs

Дијана Ристовић

Дипл. етнолог, музејски саветник

dijanaristovic@nmuzice.org.rs

Загорка Милићевић

Дипл. етнолог-антрополог, кустос

dokumentaciono@gmail.com

Ивана Тодоровић

Дипл. етнолог-антрополог, виши кустос и дипл. библиотекар

ivanatodorovic@nmuzice.org.rs

Индира Генџић

Дипл. етнолог-антрополог, виши кустос
Oдељење Народног музеја Ужице у Новој Вароши

muzejnovavaros@gmail.com

Катарина Доганџић-Мићуновић

Дипл. историчар уметности, виши кустос

katarinadogandzicmicunovic@ nmuzice.org.rs

Марина Котарац

Дипл. археолог, кустос

marinakotarac@nmuzice.org.rs

Марко Ђурић

Дипл. историчар уметности, виши кустос

markodjuric@nmuzice.org.rs

Невена Пантић

Дипл. етнолог-антрополог, виши кустос

nevenapantic@nmuzice.org.rs

Немања Обрадовић

Дипл. историчар, кустос

nemanjaobradovic@nmuzice.org.rs

Радмила Јовић

Дипл. археолог, кустос

radmilajovic@nmuzice.org.rs

Станојка Миливојевић

Дипл. историчар, музејски саветник

stanojkamilivojevic@nmuzice.org.rs

Конзерватори и рестауратори​

Драган Томановић

Сликар-рестауратор, виши конзерватор

dragantomanovic@nmuzice.org.rs

Маријана Николић

Сликар-рестауратор, виши конзерватор

marijananikolic@nmuzice.org.rs

Мира Ћуковић

Дипл. конзерватор-рестауратор

miracukovic@nmuzice.org.rs

Меморијални комплекс Кадињача

Милица Миловановић

Дипл. економиста

milicamilovanovic@nmuzice.org.rs

Стручна музејска библиотека

Јелена Јевтић Јокић

Дипломирани филолог и дипл. библиотекар

biblioteka.nmu@gmail.com

Фотолабораторија​

Драган Карадаревић

Фотограф

dragankaradarevic@nmuzice.org.rs

Служба општих послова

Биљана Божић

Дипл. економиста шеф рачуноводства

finansijenmu@gmail.com

Данијела Перовић

Виши економиста, обрачунски радник

finansijenmu@gmail.com

Небојша Марковић

Дипл. правник, секретар

nmuzejuzice@ptt.rs

Милеса Ђурић

Административни референт

Техничка служба

Обрен Минић

Чувар

Владан Дрндаревић

Чувар

Жељко Милутиновић

Чувар

Жељко Даговић

Чувар

Илија Старчевић

Чувар

Миленко Радовић

Чувар

Милован Васић

Чувар

Стоја Минић

Спремачица

Мирјана Васић

Спремачица

Јелена Деспотовић

Спремачица