Запослени

Славица Стефановић

Дипл. економиста, музејски саветник, директор

slavicastefanovic@nmuzice.org.rs

Кустоси

Горан Новаковић

Дипл. историчар, виши кустос

gorannovakovic@nmuzice.org.rs

Дијана Ристовић

Дипл. етнолог, музејски саветник

dijanaristovic@nmuzice.org.rs

Загорка Милићевић

Дипл. етнолог-антрополог, кустос

dokumentaciono@gmail.com

Ивана Тодоровић

Дипл. етнолог-антрополог, виши кустос и дипл. библиотекар

ivanatodorovic@nmuzice.org.rs

Индира Генџић

Дипл. етнолог-антрополог, виши кустос
Oдељење Народног музеја Ужице у Новој Вароши

muzejnovavaros@gmail.com

Катарина Доганџић-Мићуновић

Дипл. историчар уметности, виши кустос

katarinadogandzicmicunovic@ nmuzice.org.rs

Марина Котарац

Дипл. археолог, кустос

marinakotarac@nmuzice.org.rs

Марко Ђурић

Дипл. историчар уметности, виши кустос

markodjuric@nmuzice.org.rs

Миша Анђелковић

Дипл. историчар, кустос

misaandjelkovic@nmuzice.org.rs

Невена Пантић

Дипл. етнолог-антрополог, виши кустос

nevenapantic@nmuzice.org.rs

Немања Обрадовић

Дипл. историчар, кустос

nemanjaobradovic@nmuzice.org.rs

Радмила Јовић

Дипл. археолог, кустос

radmilajovic@nmuzice.org.rs

Станојка Миливојевић

Дипл. историчар, музејски саветник

stanojkamilivojevic@nmuzice.org.rs

Конзерватори и рестауратори​

Драган Томановић

Сликар-рестауратор, виши конзерватор

dragantomanovic@nmuzice.org.rs

Маријана Николић

Виши конзерватор-рестауратор

marijananikolic@nmuzice.org.rs

Мира Ћуковић

Виши конзерватор-рестауратор

miracukovic@nmuzice.org.rs

Стручна музејска библиотека

Јелена Јевтић Јокић

Дипломирани филолог и дипл. библиотекар

nmu.biblioteka@gmail.com

Фотолабораторија​

Драган Карадаревић

Фотограф

dragankaradarevic@nmuzice.org.rs

Служба општих послова

Биљана Божић

Дипл. економиста руководилац финансијско-рачуноводствених послова

finansijenmu@gmail.com

Данијела Перовић

Виши економиста, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

finansijenmu@gmail.com

Небојша Марковић

Дипл. правник, секретар

info@nmuzice.org.rs

Јована Алексић

Технички секретар

info@nmuzice.org.rs

Техничка служба

Владан Дрндаревић

Чувар

Иван Вуксановић

Чувар

Жељко Милутиновић

Чувар

Миленко Радовић

Чувар

Илија Старчевић

Чувар

Слободан Миловановић

Чувар

Милован Васић

Чувар

Стоја Минић

Спремачица

Мирјана Васић

Спремачица

Јелена Деспотовић

Спремачица