Збирке археолошког
одељења

Праисторијска збирка​

Античка збирка​​

Средњовековна збирка

Епиграфска збирка

Нумизматичка збирка до XV века