Збирке историјског
одељења

Збирка архивске грађе

Збирка ватреног и хладног оружја и војне опреме

Збирка савремене историје

Збирка фотографија од XIX века до 1945

Збирке тродимензионалних предмета

Нумизматичка збирка, период XV-XX век

Фонд мемоарске грађе 1941-1945