Монографије

Античке некрополе из Србије

Попис ратника

Ужичка република