О Музеју

Народни музеј Ужице (НМУ), регионални je музеј надлежан за територију девет општина Златиборског управног округа и Град Ужице: Бајину Башту, Косјерић, Пожегу, Ариље, Чајетину, Нову Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеницу. Формиран је 12. јула 1946. године најпре као Музеј устанка 1941.

29. априла 1963. године основан је Народни музеј, у чији су састав ушли Музеј устанка 1941. и Завичајни музеј.

Народном музеју је 1979. године пренет на управљање и коришћење Меморијални комплекс Кадињача, који је један период самостално функционисао (1991-2002). Поново улази у састав НМУ 2002. године.
У оквиру НМУ налазе се стручна одељења за археологију, етнологију, историју и историју уметности, педагошка служба, стручна библиотека, конзерваторске радионице, фотолабораторија, служба за опште, материјално и финансијско пословање и служба за помоћно-техничке послове. Стручњаци Музеја баве се научно-истраживачким и музејско-истраживачким радом, обрадом музејских предмета, конзерваторско-рестаураторским и сниматељско-документационим радом, изложбеном и издавачком делатношћу, просветно-педагошким и информативно-маркетиншким радом, пружају услуге корисницима музејског материјала и сарађују са сродним установама. Музејски материјал разврстан је у више археолошких, етнолошких, историјских, уметничких и нумизматичких збирки.

Поред заштите покретних културних добара, Народни музеј Ужице се бави и заштитом непокретних културних добара. У периоду од 1994. године до 1998, урађена је комплетна конзервација, рестаурација и ревитализација манастира Увац (СО Чајетина). У 2012. години завршен је пројекат реконструкције-изградње цркве брвнаре у Севојну. Извршена је рестаурација родних кућа и спомен-соба познатих личности и народних хероја (Димитрија Туцовића, Стеве Чоловића), као и спомен чесама на Поповој води, у Великом парку у Ужицу (Ружића чесма) и других спомен обележја.

У две зграде Музеја налазе се сталне поставке: „Ужице, настанак и развој“, „Ужичка република 1941.“, „Легат сликара Михаила Миловановића“ и „Историја Наменске производње у Ужицу од 1928. до данас“. У подземним тунелима налази се стална поставка „Партизанска фабрика оружја и муниције 1941.“
У Јокановића кући, као саставном делу музејског комплекса, налази се стална поставка „Градска кућа с краја XIX и почетка XX века“, а на Кадињачи, у оквиру спомен-дома, „Раднички батаљон у борби на Кадињачи“ и „Ужички крај у НАТО агресији“.
Од 30. априла 2009. године у оквиру организације рада Народног музеја Ужице је и презентација хидроелектране „Под Градом“.
У склопу Народног музеја Ужице налази се и Одељење у Новој Вароши.
За целокупан рад Музеј је добио значајне награде и бројна признања, међу којима се издвајају две награде „Михаило Валтровић“ добијене од Музејског друштва Србије и Вукова награда.