Ужице настанак и развој

Стална поставка отворена 1995. године у другој згради Музеја презентује настанак и развој ужичког краја од праисторије, антике, средњег и новог века, до савремене историје. Изложено је преко 1400 експоната из свих музејских збирки (археологије, етнологије, историје и историје уметности).