Јавно пословање

Статут

Статут Народног Музеја Ужице

Правилник о систематизацији

Правилник о организацији и систематизацији радних места Народног музеја Ужице

Програм пословања

Програм пословања НМУ 2023. година

Програм пословања НМУ 2022. година

Годишњи извештаји рада

Извештај рада НМУ 2022. година

Извештај рада НМУ 2021. година

Завршни рачун

Завршни рачун НМУ 2023. година

Завршни рачун НМУ 2022. година

Завршни рачун НМУ 2021. година

Финансијске измене

Прва измена финансијског плана НМУ 2024. година

Прва измена финансијског плана НМУ 2023. година

Прва измена финансијског плана НМУ 2022. година

Друга измена финансијског плана НМУ 2024. година

Друга измена финансијског плана НМУ 2023. година

Друга измена финансијског плана НМУ 2022. година

Трећа измена финансијског плана НМУ 2024. година

Трећа измена финансијског плана НМУ 2023. година

Трећа измена финансијског плана НМУ 2022. година

Четврта измена финансијског плана НМУ 2024. година

Четврта измена финансијског плана НМУ 2023. година

Четврта измена финансијског плана НМУ 2022. година

Пета измена финансијског плана НМУ 2024. година

Пета измена финансијског плана НМУ 2023. година

Пета измена финансијског плана НМУ 2022. година

Шеста измена финансијског плана НМУ 2023. година

Шеста измена финансијског плана НМУ 2022. година

Седма измена финансијског плана НМУ 2023. година

Седма измена финансијског плана НМУ 2022. година

Осма измена финансијског плана НМУ 2023. година

Девета измена финансијског плана НМУ 2023. година

Правилник

Правилник о начину обављања послова јавних набавки