Актуелно

Јокановића кућа поново отворена за посетиоце

Поводом Међународног дана музеја 2020. Јокановића кућа, својеврстан етнографски споменик културе који се налази у саставу Народног музеја Ужице, поново је отворена за посетиоце. Радно време је свим радним данима и суботом у времену од 07:30 до 15 часова. Сваки посетилац приликом посете мора бити опремљен заштитном маском или визиром и заштитним рукавицама.

Јокановића кућа грађена је у другој половини XIX века као спратна кућа са стамбеном и привредном наменом. Била је у дугогодишњем власништву српске трговачке породице Јокановић, да би касније променила још неколико власника. Јокановића кућа је 1988. године проглашена за културно добро – споменик културе. Од 1989. године започели су радови на рестаурацији овог објекта, који су завршени 1992. године, када су створени услови за његову комплетну музеолошку презентацију. Зграда представља један од ретких споменика балканско-оријенталне архитектуре.

Стална музејска поставка под називом „Градска кућа у Ужицу у XIX и почетком XX века“ отворена је  1992. године. Циљ ове поставке је да се прикаже како се један од најзначајнијих периода у развоју града Ужица – ослобођење од турске доминације – одразио на оно што чини окосницу сваког друштва – породицу, тј. на начин живљења у градској кући. Поставком се покушава приказати потпуна трансформација Ужица од оријенталне вароши, ‘шехера’, у српску варош која има претензије да прихвати сва европска струјања која су запљуснула целу Србију после ослобођења. У три ентеријера приказан је начин становања грађана Ужица у XIX и почетком XX векa.

Аутори и сарадници поставке „Градска кућа у Ужицу у XIX и почетком XX века“: Милодарка Ђајић, Дијана Ристовић, Боса Росић, Зоран Јанчић, Драган Димић и стручни консултант Ранко Финдрик, архитекта Републичког завода за заштиту споменика културе.