Актуелно

ОБАВЕШТЕЊЕ

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

  1. Народни музеј Ужице отворио је Легат сликара Михаила Миловановића за појединачне посете почев од 22.04.2020. године, и то уторком и петком у периоду од 09,00 до 13,00 часова.
  2. Посете се морају најавити на мејл адресу Народног музеја Ужице nmuzejuzice@ptt.rs или на број телефона 031/521-360.
  3. Сваки посетилац приликом посете мора бити опремљен заштитном маском или визиром и заштитним рукавицама.
  4. Приликом посете посетиоци су дужни да се придржавају мера заштите и да одржавају размак од најмање 2 метра од другог посетиоца или запосленог у Музеју.
  5. Посетиоци не смеју додиривати експонате који су део Легата.
  6. У истом тренутку у просторији Легата не могу боравити више од 2 особе у трајања од 30 минута.
  7. Моле се посетиоци да се придржавају претходно наведених правила како би се очувало здравље и посетилаца и запослених за време трајања епидемије COVID -19.

 

                                                                                                                                                            Директор Народног музеја

                                   Славица Стефановић