Актуелно

Одржано предавање „Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

У понедељак 16. децембра 2019. године у организацији Српског археолошког друштва и Народног музеја Ужице одржано је предавање „Подизање свести о значају археолошког наслеђа“. Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Руководилац пројекта и предавач је председник друштва, др Адам Црнобрња. Сарадници из Народног музеја Ужице били су археолози кустоси Радмила Јовић и Марина Котарац.

Др Адам Црнобрња, је присутнима представио основне појмове и циљеве археолошког истраживања наглашавајући да сврха истраживања није само проналажење предмета и објеката, већ документовање мноштва других информација потребних за стварање што свеобухватније реконструкције живота старих заједница. Циљ предавања је стицање основне представе о комплексности археолошких истраживања, археолошком наслеђу на територији Златиборског округа, упознавање представника локалних самоуправа и осталих учесника са законском регулативом, оквирима и процедуралним могућностима за њихово активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа.