Актуелно

Оглас о прикупљању писмених понуда ради закупа пословног простора у Меморијалном комплексу Кадињача

Народни музеј Ужице
Димитрија Туцовића 18

Расписује:

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У МЕМОРИЈАЛНОМ КОМПЛЕКСУ КАДИЊАЧА

    1. Предмет закупа је ресторан у меморијаном комплексу Кадињача укупне површине 354 m2 и то: кухиња 98 m2 и ресторан 256 m2, зона VI.

Адреса: Кадињача, Волујац бб, Град Ужице.

  1. Простор се даје у закуп на период од пет година.
  2. Почетна цена за утврђивање закупнине пословног простора утврђује се у месечном износу, и износи: 92 еура у динарској противвредности на дан плаћања, по средњем курсу НБС.
  3. Рок за достављање понуда је 19.04.2021. године до 10 часова.

 

За све информације о обавезним условима и елементима које понуда треба да садржи, као и начину доказивања тих услова јавити се на број телефона 031/521-360, или на мејл адресу nmuzejuzice@ptt.rs.