Лапидаријум античких споменика

Део епиграфске збирке НМУ, изложен у лапидаријуму припада периоду од друге половине II до прве половине IV века. Споменици потичу са територије Oпштина Косјерић, Пожегa, Ужицe, Новa Варош и Пријепољe.

У античком периоду територија на којој су нађени ови антички споменици улазила је у границе источне провинције Далмације.

У лапидаријуму су изложена 23 надгробна споменика (ципуси, коцке и стеле), жртвеници, слободне фигуре лавова, коринтски капител и фрагменти мермерних античких стубова.