Јокановића кућа

Јокановића кућа представља својеврстан етнографски споменик културе у Ужицу. Грађена је у другој половини XIX века као спратна кућа са стамбеном и привредном наменом. Била је у дугогодишњем власништву српске трговачке породице Јокановић, да би касније променила још неколико власника. Јокановића кућа је 1988. године проглашена за културно добро – споменик културе. Од 1989. године започели су радови на рестаурацији овог објекта, који су завршени 1992. године, када су створени услови за његову комплетну музеолошку презентацију. Зграда представља један од ретких споменика балканско-оријенталне архитектуре.

Стална музејска поставка под називом „Градска кућа у Ужицу у XIX и почетком XX века“ отворена је у Јокановића кући 1992. године. Циљ ове поставке је да се прикаже како се један од најзначајнијих периода у развоју града Ужица – ослобођење од турске доминације – одразио на оно што чини окосницу сваког друштва – породицу, тј. на начин живљења у градској кући. Поставком се покушава приказати потпуна трансформација Ужица од оријенталне вароши, ‘шехера’, у српску варош која има претензије да прихвати сва европска струјања која су запљуснула целу Србију после ослобођења. У три ентеријера приказан је начин становања грађана Ужица у XIX и почетком XX векa.