Актуелно

23. Интернационални византолошки конгpес у Београду – учешће Народног Музеја Ужице

У Београду је од 22. до 27. августа 2016. године одржан Интернационални византолошки конгрес Византија – свет промене. На њему је постером „Надгробна плоча у порти Беле цркве у Карану“ (аутори истоименог рада су Љиљана Мандић и Милоје Мандић) учествовала и музејски саветник Народног музеја Ужице, мр Љиљана Мандић. Тема постера је била надгробна плоча из Беле цркве у Карану, на којој је сачуван ћирилични натпис Браишина који датира са краја XIV и почетком XV века. 

 [ppgallery path=“vesti/112″]