Актуелно

Лапидаријим античких споменика

У лапидаријуму Народног музеја у Ужицу изложено је 23 споменика и архитектонска пластика. Изложена карактеристична археолошка грађа обухвата надгробне и вотивне споменике, слободне фигуре и архитектонску пластику.

Као наједноставнији облик јављају се стеле које су датоване у другу половину III и почетак IV века. Нађене су у пожешко-косјерићком крају на локалитетима у Тубићима и Врањанима.

Монолитнији надгробни споменик су надгробне коцке које су уствари део композитног споменика и представљају посебну врсту ципуса, датоване су у крај II и другу половину III века. Потичу са локалитета из околине Пожеге, Ужица и Сече Реке код Косјерића.

Изузетне клесарске израде су монолитни споменици ципуси, које је себи могао да приушти богатији слој друштва, магистрати блиски римској власти у унутрашњости.Ови изузетни споменици датовани су у II –III век. Ципуси су нађени у косјерићком, пожешком крају и Ужицу, на локалитетима у Јежевици, Отњу и Ужицу.

Од изузетног значаја су жртвеници са посветама боговима, датовани су у II –III век, нађени су у Јежевици, Ужицу, Радоињи и Биосци.

Слободне фигуре лавова које заузимају средишње место у изложбеном простору лапидаријума хронолошки припадају периоду с краја II до краја III века. Нађени су углавном на локалитету Висибаба у околини Пожеге и Каленићу у широј околини Косјерића.

И на крају архитектонска пластика са капителом из Коловрата код Пријепоља са одликама провинцијске уметности у периоду II- IV века и велелепни стубови од локалног црвенкасто – ружичастог мермера из околине Ужица из периода  II- III века. 

[ppgallery path=“vesti/9″]