Oдељење Народног музеја Ужице у Новој Вароши

Одељење је отворено 2012. године, као одељење Народног музеја Ужице и има велики културни и образовни значај за нововарошки крај и Стари Влах у целини.

Налази се у згради турске кајмакамије, која и данас доминира чаршијом и представља успешан пример споја традиционалне исламске архитектуре и европског академизма. У згради су биле смештене установе турске администрације.

Изложени музејски предмети, документа, карте и фотографије споменика (римских, средњовековних, српских и касније турских) показују да ови крајеви имају богату историјску и културну прошлост.

Музејски материјал покрива раздобље од неолита до краја ХХ века. Изложени предмети потичу са археолошких налазишта у подручју Старог Влаха, неки су поклони дародаваца, а један део предмета је позајмљен из других музејских збирки.

За овај крај су значајна праисторијска налазишта, средњовековни културно-историјски споменици, артефакти из периода турске владавине, споменици и писани извори настали у време буна, устанака и ослободилачких ратова XIX и XX века. Међу вреднијим експонатима су печат кнеза Стројимира из IX века, сабља кнеза Михаила Рашковића из XV века, кубуре којe је Карађорђе поклонио Тимотију Борисављевићу. Вредан део поставке чине и експонати из ових крајева из средњовековне српске државе старе Рашке.

Стална музејска поставка „Нововарошки крај кроз историју“ сведочи о духу и лепоти чаршије, развоју трговине и занатства, привреде, школства и културе, о значају кнежева Рашковића, као и о животу и делу војводе Петра Бојовића, коме је посвећена засебна целина под називом „Спомен-соба војводи Петру Бојовићу и нововарошки крај у Великом рату“.