Актуелно

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци: Извођење електро радова у згради Народног музеја Ужице

Додељује се уговор о јавној набавци: Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу, понуђачу д.о.о. „Елзидинжењеринг“ Ужице, ул. Николе пашића бр. 50, са понуђеном ценом од 1.859.505 динара без ПДВ-а, односно 2.231.406 динара са ПДВ-ом, роком важења 60 дана, роком за завршетак радова од 25 календарских дана, гарантним роком за изведене радове од 2 године, као понуђачу са најнижом понуђеном ценом. 

 [ppgallery path=“vesti/38″]