Актуелно

Изложбе

ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ:

Разноврсност и богатство музејских збирки и фондова приказана је не само преко сталних поставки, већ и путем бројних тематских изложби, које је Музеј организовао самостално или у сарадњи са другим музејима, организацијама и појединцима. Током вишедеценијског рада, Музеј је имао сталну размену изложби и друге облике сарадње са музејима из бивших југословенских република и више европских држава, што је допринело бољем упознавању културно-историјске прошлости тих народа и земаља, a омогућио je и презентацију гостујућих изложби других музеја, удружења и појединаца.

Музејске изложбе су поред Ужица, приказане у свим општинама на подручју Ужичког региона, тј. Златиборског округа, у градовима широм Србије и бивших југословенских република. У оквиру програма међународне културне сарадње Југославије и Србије са иностранством, музејски материјал је излаган у Совјетском Савезу, Пољској, Бугарској, Енглеској, Француској, Источној Немачкој и др.

Народни музеј Ужице располаже са три изложбене сале погодне за презентацију тематских изложби. Две се налазе у самој згради музеја (80 и 96 m2), а једна је у приземљу Јокановића куће. У зависности од теме и контекста изложбе, Музеј располаже и нетипским просторима, као што су подземни тунели некадашњих трезора, тј. Фабрике оружја и муниције 1941. и дворишни простор хидроелектране „Под Градом“.

Погледајте тематске изложбе по годинама:

2010.
2011.